0606 2024
Hành Chính Lễ Tân

Hành Chính Lễ Tân

01 vị trí nữ Hành chính Lễ tân có kinh nghiệm 01 năm trở lên. Cơ hội nâng cao các kỹ năng của bản thân và chuyên môn nghiệp vụ...

0306 2024
Chuyên Viên Kiểm Thử An Toàn Thông Tin

Chuyên Viên Kiểm Thử An Toàn Thông Tin

01 vị trí Chuyên viên Kiểm thử an toàn thông tin, có kinh nghiệm 02 năm trở lên tại vị trí tương đương. Cơ hội làm việc và phát triển với mức thu nhập cao....

2805 2024
Chuyên Viên Kinh Doanh

Chuyên Viên Kinh Doanh

Tuyển dụng 01 nam vị trí Chuyên viên Kinh doanh B2B với mức thu nhập tốt, kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ...

2805 2024
Lập Trình Viên .NET

Lập Trình Viên .NET

Tuyển dụng 01 nam Lập trình viên, có 03 năm kinh nghiệm và các kỹ năng chuyên môn tại vị trí tương đương, mức thu nhập lên tới 2x triệu/tháng...

1409 2023
CẢNH BÁO MẠO DANH “CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN THÔNG IRIS” TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

CẢNH BÁO MẠO DANH “CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN THÔNG IRIS” TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG