1411 2023
Lập Trình Viên .NET

Lập Trình Viên .NET

Tuyển dụng 01 nam lập trình viên, có 02 năm kinh nghiệm và các kỹ năng chuyên môn tại vị trí tương đương, mức thu nhập lên tới 30 triệu/tháng...

1409 2023
CẢNH BÁO MẠO DANH “CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN THÔNG IRIS” TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

CẢNH BÁO MẠO DANH “CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN THÔNG IRIS” TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG