2806 2022
Nhân viên lái xe

Nhân viên lái xe

O1 vị trí nhân viên lái xe cho sếp, chế độ phúc lợi đặc biệt...

2306 2022
Kế Toán Thanh Toán (Nhân viên)

Kế Toán Thanh Toán (Nhân viên)

02 vị trí Nhân viên Kế toán thanh toán, kinh nghiệm 02 năm trở lên, mức thu nhập cạnh tranh...

2306 2022
Trợ Lý Kinh Doanh (Sale Admin)

Trợ Lý Kinh Doanh (Sale Admin)

01 vị trí Sale Admin, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng...

2106 2022
 Tuyển Dụng Đào Tạo (Nhân viên)

Tuyển Dụng Đào Tạo (Nhân viên)

01 vị trí Nhân viên Tuyển dụng đào tạo, nhiệm vụ đúng chuyên môn, chế độ phúc lợi tốt...

2106 2022
Kỹ Sư Hệ Thống - System Engineer (Windows)

Kỹ Sư Hệ Thống - System Engineer (Windows)

02 vị trí Kỹ sư hệ thống, thu nhập hấp dẫn, cơ hội tham gia những dự án phát triển các dịch vụ số hot nhất thời đại 4.0 với những thương hiệu lớn...