1411 2023
Lập Trình Viên .NET

Lập Trình Viên .NET

Tuyển dụng 01 nam lập trình viên, có 02 năm kinh nghiệm và các kỹ năng chuyên môn tại vị trí tương đương, mức thu nhập lên tới 30 triệu/tháng...

1311 2023
Chuyên Viên Kinh Doanh

Chuyên Viên Kinh Doanh

02 vị trí Chuyên viên kinh doanh B2B với mức thu nhập tốt, kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ...

0102 2023
Kế Toán Thanh Toán

Kế Toán Thanh Toán

Số lượng 02 nhân sự, tốt nghiệp Đại Học và có 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương tương. Cơ hội gia tăng thu nhập và phát triển các nghiệp vụ Kế toán...